Đào tạo 1-1 với giáo viên từ Châu Âu

Nếu trình độ tiếng Anh của bạn không cao và bạn muốn có được ngôn ngữ cơ bản, thì lựa chọn đào tạo này là dành cho bạn

Từ 131 000 đồng mỗi bài học nhóm + 1 bài học trên 1 bài học làm quà tặng

Hãy đăng ký buổi
học thử miễn phí

Tìm hiểu cấp độ của bạn và nhận hướng dẫn được cá nhân hóa để đào tạo thêm miễn phí.

Đào tạo tiếng Anh
với giá tốt nhất

1 /

Tuyển chọn nhiều giáo viên có chứng chỉ quốc tế đang chờ bạn

Chỉ những chủ đề phù hợp nhất cho ngày hôm nay. Mở rộng vốn từ với các từ hiện đại.

Khi bạn mua một gói đăng ký, bạn sẽ có quyền truy cập vào các lớp học nhóm trò chuyện như một phần thưởng

Để củng cố các chủ đề được đề cập, giáo viên sẽ chia sẻ với bạn các đề xuất để phát triển thêm ngôn ngữ và bạn cũng có thể làm bài tập về nhà, được kiểm tra tự động.

1 /

Tham gia
miễn phí
bài học dùng thử

  • Đánh giá trình độ của bạn
  • Xem buổi học diễn ra như thế nào
  • Nhận kế hoạch học tập cá nhân

Gửi đơn đăng ký và đặt thời gian thuận tiện

Bằng cách nhấp chuột, bạn chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận

Tham gia
miễn phí
bài học dùng thử

  • Đánh giá trình độ của bạn
  • Xem buổi học diễn ra như thế nào
  • Nhận kế hoạch học tập cá nhân

Gửi đơn đăng ký và đặt thời gian thuận tiện

Bằng cách nhấp chuột, bạn chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận

Đơn của bạn được chấp nhận

Quản lý của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm!