Đào tạo 1-1 với Người bản ngữ đến từ Vương quốc Anh và Hoa Kỳ

Học ngôn ngữ với Người bản ngữ và nhận được kết quả nhanh nhất có thể

Từ 460 000 VND cho 1 buổi học

Hãy đăng ký buổi
học thử miễn phí

Tìm hiểu cấp độ của bạn và nhận hướng dẫn được cá nhân hóa để đào tạo thêm miễn phí.

Học theo tốc độ của riêng bạn
với chương trình học cá nhân

1 /

Bạn có thể tự chọn giáo viên và đăng ký thời gian thuận tiện cho mình trong lịch giảng dạy của giáo viên.

Bài tập về nhà tương tác sẽ giúp bạn củng cố những gì bạn đã học và cải thiện kinh nghiệm học tập của bạn.

Tất cả các công cụ và tài liệu để nâng cao trình độ tiếng Anh của bạn đã có sẵn trên trang của chúng tôi, bạn chỉ cần có kết nối Internet.

Theo dõi quá trình học tập của bạn và thu thập đủ điểm để chuyển qua trình độ tiếp theo.

1 /

Tham gia
miễn phí
bài học dùng thử

  • Đánh giá trình độ của bạn
  • Xem buổi học diễn ra như thế nào
  • Nhận kế hoạch học tập cá nhân

Gửi đơn đăng ký và đặt thời gian thuận tiện

Bằng cách nhấp chuột, bạn chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận

Tham gia
miễn phí
bài học dùng thử

  • Đánh giá trình độ của bạn
  • Xem buổi học diễn ra như thế nào
  • Nhận kế hoạch học tập cá nhân

Gửi đơn đăng ký và đặt thời gian thuận tiện

Bằng cách nhấp chuột, bạn chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận

Đơn của bạn được chấp nhận

Quản lý của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm!